Image
I helgen höll ASVT årsstämma!

I helgen höll ASVT årsstämma!

Under helgen så höll ASVT årsstämma på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Dagen började med att Susanne Demmers höll en väldigt uppskattad föreläsning som ni som inte var på plats kan läsa mer om i kommande nummer av Travhästen! Om ni klickar på läs mer så får ni tillgång till Anne Adre-Isakssons rapport från årsmötet.

 

Årsmöte ASVT

Årets stämma inleddes med en mycket uppskattad föreläsning av veterinär Susanne Demmers, som du kan läsa mer om i tidningen Travhästen, som utkommer i början av maj.

Efter föreläsningen tilldelades hon ASVT:s guldnål och under stämman tilldelades även en överraskad ordförande, Ingemar Alin, en guldnål.

I sitt inledningstal påpekade Ingemar Alin att det inom ASVT finns en rejäl stridsvilja att bli bäst på auktioner och han tyckte att det börjat bra.

 • Till Elitauktionen har det inkommit 250 anmälningar mot mer normala 150. Det kan man tolka på olika sätt – dels att det är svårare att sälja hästar hemma på gårdarna, men inom ASVT har man valt att säga att det är jättebra att man vill välja vår elitauktion.
 • Vi är ute och tittar på varenda häst och gör en bedömning utifrån stamtavla, utseende och hur hästen ser ut för dagen, när det gäller storlek och utveckling. Så vi är säkra på att det kommer att bli en av våra bättre auktioner, när det gäller stam och utseende. Det blir jättespännande, sa Ingemar Alin.

Kriterieauktionen har förändrats och heter nu i stället Next Generation Sale. Där både plats och tid har ändrats. Tidigare arrangerades auktionen ihop med Kriteriet på Solvalla, men när de förlade tävlingarna tre veckor längre fram i tiden tyckte uppfödarna att det blev för sent.

 • De vill inte ha kvar sina hästar på gårdarna ända fram till mitten av oktober, så vi bestämde att förlägga auktionen tidigare, tillsammans med Sundbyholm den 14-16 september, sa Ingemar Alin.
 • Jag tror att det blir en fantastisk auktion. Stefan Eriksson, marknadschef på Sundbyholm, kan det här med att göra kul saker runt omkring de tre dagar vi är där. Vi börjar med Selekt, sen blir det två dagar till och avslutas med V75 på lördagen.

Det som präglat det mesta av ASVT:s verksamhet under det gångna året är svenskföddfrågan. ASVT har arbetat tillsammans med ST sedan föreningens extrastämma.

 • Vi har även jobbat med våra priser på unghästar, särskilt medelhästar, där priserna gått ner. Detta måste vi göra något åt. Det här har inneburit att vi jobbat hårt för hästägarna under året, för att de ska få bättre villkor när det gäller prispengar och liknande. De är våra kunder, så mår hästägarna bra, mår vi bra, sa Ingemar Alin.

Han informerade även om den nya organisationen på Svensk Travsport. Där BAS-organisationerna var mycket aktiva under förarbetet och krävde inflytande vilket man också fått.

 • Vi är nöjda med den nya organisationen och det har gått bra för oss aktiva.

Ingemar Alin framhöll också de stora utmaningar som vi alla står inför med anledning av världsläget och den ekonomi som råder.

 • Det är med viss bävan vi uppfödare ser fram mot det här året. Kommer hästägarna att köpa våra hästar, frågade han sig.

Dessutom har det blivit fler konkurrenter än någonsin inom auktionsverksamheten. Det skulle ha varit nio auktioner i år. Två har dock dragit sig tillbaka.

Förvaltningsberättelse

ASVTs generalsekreterare Sara Lennartsson föredrog föreningens verksamhetsidé som innebär att ASVT ska främja aveln och intresset för den svenska varmblodiga travhästen.

 • Vi ska också verka för att alla uppfödare får goda förutsättningar för sin verksamhet. Det sker genom lättillgänglig information, utbildnings- och rekryteringsaktiviteter, medlemsfrämjande service och travpolitiskt arbete.

I verksamhetsplanen finns också några övergripande föreningsändamål, som att stimulera intresset för avel och arbeta för dess utveckling. Att verka för att landets uppfödare får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet, att verka som nationell huvudorganisation för landets travhästuppfödare, att verka för en högre utbildningsnivå avseende avel och uppfödning för sportens alla intressenter och att verka för att medlemmarna får avsättning för sina uppfödningar genom att vi via Trottex bedriver auktionsverksamhet.

Att stimulera intresset för avel och arbeta för dess utveckling gör vi genom:

 • Deltagande i STs avelsråd
 • Styrelsen har ett särskilt aveslutskott
 • ASVTs semingrupp
 • Arrangemang likt ”How to breed a champion”
 • I höstas skickade vi en delegation till Wången för att öka intresset för avel
 • Tidningen Travhästen
 • En informativ hemsida
 • Avelsgrupp på Facebook för unga
 • Podcasts varje år

ASVT verkar som nationell huvudorganisation för landets uppfödare och därigenom verkar vi för att uppfödarna får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.

 • ASVT är medlem i Svensk Travsport (ST) och har femtio röster i STs fullmäktige
 • ASVT deltar, som medlemsorganisation, i ST:s Konsortium, Ordförande- och VD-samråd.
 • ASVT har en representant i hästdelegationen (styrelsen) för LRF Häst.
 • ASVT har två representanter i BAS. De sju BAS-organisationerna har tillsammans cirka 23 procent av det totala röstetalet i ST:s fullmäktige.
 • Samarbetsavtal som ger ekonomiska fördelar till ASVT:s medlemmar.

ASVT ska verka för en högre utbildningsnivå inom avel för sportens alla intressenter:

 • Arrangemang likt ”How to breed a champion”
 • Utbildning av seminassistenter
 • Vidareutbildningar för seminassistenter
 • Olika nivåer på artiklarna i tidningen Travhästen, som skickas till alla A-tränare i Sverige som information
 • En informativ hemsida

ASVT:s övriga inflytande och påverkansmöjligheter:

 • ASVT har en ledamot i Breeders Crown-kommittén.
 • ASVT har en representant i LRF Häst
 • ASVT har två representanter i Samverkan Häst
 • ASVT har en sakkunnig i ST:s besvärsnämnd.
 • ASVT har styrelseplatser (inkl ordförande) och deläger 45 procent av SVAB (Easy KB).

ASVT jobbade med följande under det gångna året:

 • Januari: Semingruppen hade möte med övrig hästnäring om veterinärbristen.
 • Februari/mars: Seminkurs, teorin digitalt plus en vecka på Bollerup. Digital årsstämma
 • April: Besökte ett antal Granngården-butiker och träffade medlemmarna lokalt med ett extra bra erbjudande
 • Maj: Elitauktion som var väldigt bra.
 • Maj: En enkät kring tidningen Travhästen, som visade att tidningen är väldigt uppskattad
 • Juni: Auktionssamarbete med Ekeby gård
 • Augusti: Auktionssamarbete med den danske uppfödarföreningen
 • September: Kriterieauktion på Solvalla med ett samarbete med Sleipner, samarbete med DNT Norge kring Klasselöpauktionen, samt auktionssamarbete med dansk galopp. Besökte ytterligare en Granngårdenbutik. Internetauktion.
 • Oktober: Avelsseminariet How to breed a champion i 1,5 dag i samarbete med SWB Vidareutbildning för seminassistenter i samarbete med SWB och Svensk Stuteriveterinärförening.
 • November: Medlemsundersökning kring hur medlemmarna tänkte kring att betäcka sina ston 2023. Internetauktion.
 • December: Adventskalender med fina priser.
 • Januari-Mars: Har avslutat seminkursen tillsammans med SWB. Välgörenhetsauktion för Olle Goops minne.

Dessutom har ASVT jobbat med följande under det senaste året:

 • Avelsrådgivningar
 • Värderingar
 • Katalogsidor även till andra auktioner
 • Föl- och ammajouren
 • Samarbetsavtal med olika medlemsförmåner
 • Tidningen Travhästen
 • Hingststatistik
 • Avelsrådgivningar
 • Avelsvärderingar
 • Jobbat med begreppet svenskfödd och uppfödarpremier.

Vi kommer att lämna ett uttalande, trots att ASVT inte är remissinstans i frågan, till det betänkande som är ute kring bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård.

Ekonomi

ASVT bedriver ideell verksamhet och givet att det finns en god uthållighet i balansräkningen så eftersträvas ett nollresultat.

Trottex är ASVT:s dotterbolag där det mesta av verksamheten bedrivs. I Trottex fick vi ett rörelseresultat på minus 740 000 kronor, vilket var budgeterat. Fram till 2021 hade vi en coronapandemi och vi kunde bara ordna digitala auktioner. Under 2022 provade vi att ordna Elitauktionen som en hybridauktion, vilket innebar att vi fick kostnader på två ställen, det blir dubbla kostnader. Eftersom det var ett test ville vi inte lägga den kostnaden på våra medlemmar utan vi tog den i vårt bolag. Därför har vi ett negativt resultat i Trottex.

Trottex är ägarbolag i SVAB och får utdelning därifrån och har obeskattade medel i form av periodiseringsfonder så löste vi ut en del av dem och får då ett resultat på 75 kronor, som förs mot tidigare balanserade vinstmedel och ny räkning balanserar 6 705 505 kronor. Det innebär att det egna resultatet kvarstår på 6,7 miljoner kronor och en soliditet på 75 procent.

ASVT har ett rörelseresultat på minus 163 000 kronor, vilket också var budgeterat. Ett koncernbidrag från Trottex gör att resultatet hamnar på knappt 2 000 kronor.

ASVT har ett eget kapital på närmare 4 miljoner kronor och en soliditet på väldigt bra 91 procent.

Koncernresultatet före skatt, minus 24 000 kronor. Koncernen som helhet har ett eget kapital på 14 524 000 kronor och en soliditet på 82 procent.

Årets vinst 1 599 kronor, förs mot tidigare balanserade vinstmedel, vilket gör 3 979 791 kronor.

Svenskföddfrågan

ASVT har, enligt önskemål från föreningens extrastämma, lämnat in remissvar till Svensk Travsport i svenskföddfrågan.

 • Vi har den senaste tiden medverkat i det här arbetet och jag tycker att ASVT fått en bra överenskommelse i frågan, sa Ingemar Alin.

Christina Olsson, avelschef på ST och Ulf Hörnberg, vice VD på ST och projektledare, informerade stämman kring vad som hänt.

 • Det har varit en lång process med många åsikter. Ända sedan 90-talet har det sett ganska lika ut i avelsreglementet. Fram till 2010 var det helt OK att åka hit och vända för att bli registrerad i Sverige. Man ville underlätta för uppfödare att komma åt avelsmaterial i andra länder, sa Christina Olsson.

Men svensk avels konkurrenskraft har ändrats mycket, vilket Christina Olsson var stolt över.

 • Det är ni uppfödare som är anledningen till att vi är där vi är idag, förklarade hon.

Sverige har gått från att vara en importerande avelsnation till att bli en exporterande – en fantastisk resa, som Christina Olsson inte trodde att hon skulle få uppleva under sin livstid.

 • Det har lett till att vi fått en ändrad syn på hela problematiken. Det går bra i Sverige men ganska dåligt för andra länder och det har ökat intresset för att vara med i den svenska travsporten.
 • Idag kan man inte komma hit och vända på samma dag, men man behöver inte vara här särskilt länge, bara tills alla handlingar kommit in till Svensk Travsport. Gränspassagen har också ändrats med olika EU-direktiv. Det har därför blivit svårare och dyrare, exempelvis har friskintyget ökat mycket i pris.

Christina Olsson visade hur det gått för Sverige jämfört med andra länder samt olika utvecklingstrender. Fler ston åker utomlands än som fölar utomlands. Ungefär hälften av de föl som föds utomlands föds av ston som ägs av ägare från Sverige.

 • Ready Cash har varit en extrem magnet för svenska uppfödare. De tillåter inte skicksperma och fryssperma i den franska stamboken utan bara till hästar som avlar utanför den franska stamboken. Vilket gör, i kombination med att han har rätt dålig fertilitet, att man gärna sett att hästarna åkt dit ner, sa Christina Olsson.

Idag har Frankrike ensamt fler betäckta ston än alla UET-länder tillsammans. Sverige är klar tvåa. I övriga länder har det minskat drastiskt.

Efter Christina Olssons information om bakgrunden presenterade Ulf Hörnberg nuläget.

 • Vi har suttit tillsammans med ASVT eftersom de är den viktigaste organisationen när det gäller att hitta en samsyn i den här frågan. Vi har haft väldigt bra samtal och det vi presenterar är en framtida väg för detta, sa han.

Ulf Hörnberg presenterade en helhetslösning med olika delar och med olika tidsperspektiv när saker kan starta.

I juni i fjol skickade ST ut ett remissförslag som en arbetsgrupp tagit fram, till 40 medlemsorganisationer. 19 svar inkom samt tre ytterligare från instanser som inte var remissinstanser.

En tredjedel av remissvaren gick i linje med det svar ASVT skickat in, cirka en tredjedel stöttade ST:s förslag och en tredjedel ville gå vidare med ”föla i halmen i Sverige”.

 • Vi har delat upp svaren eftersom det tredje alternativet inte finns rent juridiskt.

Efter ST:s styrelsemöte i oktober gjordes en fördjupande undersökning, utifrån de remissvar som inkommit. Därefter har det förslag som presenteras idag jobbats fram tillsammans med ASVT.

 • Förslaget ska presenteras för ST:s styrelse den sista mars. Förhoppningsvis ställer de sig bakom detta så att vi kan presentera det för Konsortiet den 25 april. Därefter hoppas jag att vi kan börja jobba. Det skulle vi kunna göra efter ett eventuellt beslut på ST:s styrelsemöte i maj.

Ulf Hörnberg förklarade att man står kvar vid att begreppet ”svenskfödd” är vilseledande och vill ändra till ”svensk häst”. ST:s förslag innebär också att ej längre godkänna uppfödda, svenska hästar utanför EU, EES, UET.

 • Grunden för detta är att uppfödningen i de här länder inte sker primärt för den svenska sporten. Det sker med delvis andra förutsättningar. Framför allt handlar det om hästar som föds upp i USA. Vi menar att man är välkommen senare att tävla i Sverige men är inte en svensk häst som kan uppbära de premier som finns för dem, sa Ulf Hörnberg.

Detta är ett beslut som kommer att behöva tas med viss framförhållning, förslagsvis för dem som betäcks 2025 och föds 2026.

Djurskydd-hästvälfärd-kontroller

 • Sedan ett par år tillbaka provtar vi föl och detta kommer vi att utveckla och ta fler prover. Idag tas proverna när fölen kommer till Sverige för stambokföring. Vi menar att vi kan göra de kontrollerna utomlands.

Uppfödarmedel

 • Vi är beredda att införa uppfödarmedel för tävlingar i Sverige och andra nordiska länder samt utöver det bibehålla uppfödarmedel för grupp I och II-lopp inom EU/EES.
 • Tidigare fanns ett utlandstak på 100 000 kronor. Vi tar bort detta, vilket innebär att i Norden kan man få precis samma procentsats som i Sverige idag men utifrån nivåerna på prispengarna i de länderna.

Ulf Hörnberg var medveten om att det är en utmaning hur detta ska regleras, att det bara gäller i Norden och inte i övriga Europa.

 • Men vi jobbar för detta och tror att vi kan hitta motiven. Det skulle i så fall kunna börja gälla från 2024. Vi bibehåller grupp I och II eftersom de är så starkt kopplade till avelsframstegen.

Stängda lopp/stakes

 • Ur ett hållbarhetsperspektiv, miljö- och djurskyddsperspektiv så är det bättre att transportera människor i stället för att transportera föl. Tanken är att vi kan åka utomlands och göra identifieringen och stambokföringen för en hög avgift, vilket är viktigt. Man ska betala en avgift i storleksordningen 10 000 kronor eller liknande, plus omkostnaden. De pengarna ska läggas som en insats i en ny löpningsserie som bara är för hästar födda i halmen i Sverige. Då får vi en grundplåt där, sa Ulf Hörnberg.

Det här kan inte införas direkt utan behöver jobbas vidare med. Ulf Hörnberg trodde att det ligger något år fram i tiden. Målbilden är att börja med ston betäckta 2024, det vill säga föl födda 2025.

 • Vi får titta på hur vi kan få ihop det, hur vill vi ha det och vilken typ av löpningsserie det ska vara. Men det blir rejält med pengar i den. Dels avgifterna, kanske någon befintlig löpningsserie som vi kan använda. Vi kan göra en central satsning och diskutera en omfördelning av de extra 5-10 procenten i uppfödarmedel som finns utöver de 20 procenten för de klassiska loppen. Man skulle kunna tänka sig att det blir ett lopp där man betalar in något ytterligare.

Ulf Hörnberg menade att förslagen innebär mycket positivt samtidigt som man blir lite mer moderna och hållbara.

 • Jag tror att detta är en framkomlig väg. Men jag vill betona att det inte har passerat ST:s styrelse än. Men det är detta vi kommer att presentera för styrelsen.

Ingemar Alin påpekade att med den här lösningen finns alla möjligheter att få bra kontroll eftersom någon från ST åker ut och kontrollerar alla föl.

Daniel Riesterer tyckte att avgiften lät låg. Ulf Hörnberg svarade att summan för avgiften inte är bestämd än men att den måste vara rimlig.

Ulf Hörnberg lyfte också frågan om vad som händer med våra grannländer, om de ska kunna komma hit och registrera sina föl.

 • Det säger vi bestämt nej till. Föder man upp svenska hästar i utlandet får man acceptera den här avgiften, oavsett var du bor utanför Sverige, förklarade han.
 • Uppfödarmedlen i Norden för med sig en risk att man vill göra många fler hästar svenska för att ta del av våra uppfödarmedel. Den här avgiften blir lite avhållande tror vi.

Ruth Riekola tog upp frågan om ursprung och riktade kritik mot ST som hon menade inte fullföljer sina uppdrag enligt överenskommelse när ATG bildades 1974 och avtal med regeringen den 29 november 2018.  

 • Det är till oss uppfödare och hästägare pengarna ska gå. Jag begär att få reda på varför de utländska geografiska områdena ändrades.

Ulf Hörnberg ansåg att hon hade fel, och att ST följer alla regler.

 • Vi har följt direktiv från Jordbruksverket. Varken ASVT eller någon annan remissinstans har tagit upp frågan om geografiska områden, det var aldrig en fråga för den här remissomgången, sa han.

Ruth Riekola föreslog att ST och hon gemensamt tar kontakt med Jordbruksverket och reder ut begreppen.

Christina Olsson förklarade att ST har haft möten med Jordbruksverket och att de har varit med på avelsrådsmöten.

Lars-Otten Frode berömde Christina Olssons och Ulf Hörnbergs presentationer och det jobb ST och ASVT har gjort.

 • Vi uppfödare ska vara nöjda med detta och jobba vidare med det, sa han.

Motioner och frågor

Ruth Riekola föredrog sin motion där hon bland annat kräver att skatteutredningen som redovisades på förtroenderådet den 12 december 2018 inte hemlighålls av STs tjänstemän, att man återkallar de geografiska områdena, att representanter för travsällskapen och BAS tillsammans med henne har ett möte med Professional Management.

I motionen yrkar hon på att styrelserna i ST och ATG ska förhålla sig till gällande överenskommelse då ATG bildades år 1974. Avtal med Regerinen den 29 november år 2018. Normal svensk skattelagstiftning gällande från den 1 januari 2019 och EU-rätt.

ASVT:s styrelse anser, precis som motionären, att styrelserna i Svensk Travsport och ATG ska följa de ovan uppräknade dokumenten och lagarna.

Styrelsen yrkade därmed bifall till motionären.

ASVT:s styrelse önskade vidare förtydliga att det är upp till Svensk Travsport och ATG att besvara hur de uppfyller detta krav.

Johan Hellander föreslog ett extra tillägg till styrelsens svar: Stämman vill också förtydliga att bifallet inte omfattar motionärens argumentation utan endast motionens slutsats.

Stämman biföll även Johan Hellanders förslag.

Motion från Lars-Otten Frode där han yrkade på att ASVT:s stämma ska besluta att ASVT:s styrelse tar upp frågan om uppfödarpremier med ST om att förändra uppfödarpremien

Ingemar Alin förklarade att mycket av detta redan är behandlat och klart. Lars-Otten Frode var nöjd över det arbete ASVT och ST har gjort i frågan.

Efter årsstämmans slut följde prisutdelningar eftersom det i år inte var någon bankett på kvällen.

Vid pennan Anne Adre-Isaksson, Chefredaktör på Travhästen

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram