Image
Begreppet svenskfödd

Begreppet svenskfödd

Vid ASVTs stämma den 5 mars redovisades Svensk Travsports svar på den skrivelse gällande begreppet svenskfödd mm som ASVT skickade in efter extra stämman i november. Svaret var, kort beskrivet, att en av Svensk Travsport tillsatt arbetsgrupp arbetat fram ett förslag som skulle föredras på Svensk Travsports konsortiemöte den 26 april och sedan skickas ut på remiss under sommaren.

Det som hänt därefter är att STs styrelse kom på att den inte vill skicka ut en remiss i april. Detta eftersom stora delar av styrelsen förväntades avgå den 27 april i samband med Fullmäktigemötet och därefter ersättas av en i stora delar ny styrelse.

Därför föredrogs inte det utarbetade förslaget kring begreppet svenskfödd på Konsortiemötet. Istället höll ST en presentation för att ge medlemmarna i Konsortiet en bakgrund i frågan för att höja kunskapsnivån. Deltagarna på mötet var ordförande och VD från banor och BAS-föreningar.

Ett nytt beslut om en eventuell remiss kan tas av den nya styrelsen först den 30 maj. Tanken är då att remisstiden blir tre månader, så att remissvaren ändå kommer in till styrelsen efter sommaren. Det vill säga enligt samma tidsplan som tidigare. Detta innebär dock att vi ännu inte vet vad ST tänker föreslå för åtgärder kring begreppet svenskfödd.

ASVTs skrivelse till ST samt svaret på denna finns att läsa på ASVT- loggen 

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram