Image
Vad är svenskfödd just nu?

Vad är svenskfödd just nu?

Då vi på ASVT fått frågor om vad det är som faktiskt gäller kring hästar som skall registreras som svenskfödda just nu, publicerar vi ett utdrag ur registreringsreglementet för 2022 här nedan. Det har inte skett några förändringar inför 2022 gällande var hästen skall vara född eller huruvida stoet skall följa med till Sverige om hästen är född i annat land.

”2 § I detta reglemente förstås med

svensk häst: en svenskfödd häst och en mockinländare,

svenskfödd häst:

1. en i Sverige född häst och hos ST stambokförd häst undan ett vid fölningstillfället hos ST stambokfört sto

2. en i utlandet född häst som avses stambokföras hos ST undan ett vid fölningstillfället hos ST stambokfört sto, där fölet har kommit till Sverige för signalementsbeskrivning, provtaning för DNA- eller blodtypning och kontroll av märkning under födelseseåret samt stannat kvar i Sverige till dess att fullständigt underlag för stambokföring har kommit ST tillhanda.

mockinländare:

en varmblodig häst som är född undan 31 ett sto vid fölningstillfället registrerad i en stambok i en annan travarras än den svenska eller i annan erkänd stambok, under förutsättning att

1. stoet senast under avkommans födelseår har registrerats i stamboken hos ST och

2. de båda finns i eller har kommit till Sverige under födelseåret och fölet stannat kvar i Sverige fram till dess att det genomgått märkning, signalementsbeskrivning och provtagning för DNA- eller blodtypning samt fullständigt underlag för stambokföring har kommit ST tillhanda.”

Läs registreringsreglementet

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram