Image
Svenskfödda avelshingstar efterfrågade världen över!

Svenskfödda avelshingstar efterfrågade världen över!

Svensk travavel har gått från att vara en importerande nation till en exporterande. Av sex fullbokade hingstar är hela fyra svenskfödda. – Det visar att vi har internationellt eftertraktade avelshingstar och mycket hög kvalitet på vår travavel, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Årets avelssäsong visar på 4 356 betäckta varmblodsston. Detta innebär en nedgång med 189 ston från 2021. Betäckningssiffrorna ligger dock något över bottenåren 2013-2015 efter den kraftiga nedgången som skedde på cirka 20 procent under 2010-2013.

– På varmblodssidan har under året 3 403 betäckningar redovisats i Sverige och ytterligare 953 ston har förts ut för att betäckas i andra länder. Vi har alltså totalt 4 356 betäckta ston, att jämföra med  
4 545 under 2021 och 4 642 under 2020, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Här kan du läsa hela artikeln  

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram