Image
Svar på Remissen om Svenskfödd

Svar på Remissen om Svenskfödd

I helgen höll Svensk Travsport Konsortiemöte i Malmö. Ett av de ämnen som diskuterades var den rådgivande remiss som ST skickat ut gällande ”Svenskfödd”. ASVTs ordförande Ingemar Alin redogjorde och argumenterade för ASVTs remissvar och STs vice VD Ulf Hörnberg redovisade och argumenterade för det förslag som ST skickat ut i remissen.

ASVT:s remissvar kan du läsa här

Övriga BAS-organisationer och travsällskapen har till den 30 september på sig att inkomma med sina svar.

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram