Image

Auktionen på Ekeby Gård

 

Då auktionen blir en så kallad Hybridauktion blir avsluten lite annorlunda än normalt. Läs nedanstående text för att förstå hur det går till. Auktionen är nu öppen för budgivning.

Auktionen finns på auktion.asvt.se och för alla hästar kommer det att stå att avslut är efter klockan 23.00.00 den 19 juli. När auktionen väl börjar vid klockan 18.30 kommer varje häst tas fram till en tidigare sluttid i nummerordning med start från nummer 1. Det kommer vara dynamisk sluttid så vid varje nytt bud så förlängs budgivningen med en minut. När en häst är avslutad tar vi fram nästa häst som kommer avslutas inom några minuter osv. Det innebär att tiden ställs om på hästen så fort det är dennes tur i ordningen. Så avslutstiden som står innan auktion efter klockan 23.00.00 är inget ni ska gå efter på något vis. Utan vill ni följa budgivningen och vara med i budgivningen så rekommenderar vi starkt att ni följer auktionen på Internetsauktionsidan. Det går också bra att bjuda direkt i auktionslokalen. Se auktionsvillkor på auktionssiten.

OBS! Det kommer inte vara någon tv-sändning från auktion.

The auction is available on auktion.asvt.se and for all horses it will be stated that the closing is after 23.00.00 on 19 July. Once the auction starts at 6.30 pm, each horse will be moved to an earlier finish time in numerical order starting from number 1. There will be a dynamic finish time so with each new bid, the bidding is extended by one minute. When one horse is finished, we bring out the next horse that will be finished within a few minutes, etc. This means that the time is changed on the horse as soon as it is his turn in order. So the closing time before the auction after 23.00.00 is not something you should go for in any way. If you want to follow the bidding and be part of the bidding, we strongly recommend that you follow the auction on the Internet auction site. It is also possible to bid directly in the auction room. See auction terms on the auction site.

N.B. There will not be a live broadcast from the auction

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram