Image

Strategier och visioner

Verksamheten i ASVT drivs efter fastställd verksamhetsplan.

ASVT:s verksamhetsidé

”ASVT ska främja aveln med, och intresset för, den svenska varmblodiga travhästen, samt verka för att alla uppfödare får goda förutsättningar för sin verksamhet.
Detta sker genom lättillgänglig information, utbildnings- och rekryteringsaktiviteter, medlemsfrämjande service och travpolitiskt arbete.” 

ASVT:s vision

”Den svenska varmblodiga travhästen är världens bästa, vilket skapas av en högkvalitativ uppfödning med god bredd, baserad på god djurhållning.”

Övergripande föreningsändamål

  • Att stimulera intresset för aveln och arbeta för dess utveckling.
  • Att verka för att landets uppfödare får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.
  • Att kraftfullt verka som nationell huvudorganisation för landets uppfödare.
  • Att verka för en högre utbildningsnivå inom avel för sportens alla intressenter.

Läs verksamhetsplanen i sin helhet här. ASVT:s verksamhetsplan

Läs ASVT:s etiska regler här. ASVT:s etiska regler 

Läs bransch rekommendationerna Bransch rekommendationer

Avelsmål för den varmblodiga travhästen (Fastställda av Svensk Travsport)

För den svenska varmblodiga travarrasen är det övergripande avelsmålet att svensk travsport ska ha en avel och uppfödning, som skapar förutsättningar för en högkvalitativ sport med tävlingsindivider, som är anpassade till den svenska travsportens uppläggning och inriktning. Avelsmålet ska dessutom vara att producera sunda, lätthanterliga, distansstarka och rentravande tävlingshästar, som ska vara konkurrenskraftiga såväl nationellt som internationellt både som unghästar och som äldre travare samt ha ett gott tävlingspsyke med utpräglad vinnarinstinkt. Ändamålsenlig exteriör eftersträvas och hästarna ska efter avslutad tävlingskarriär kunna fungera som sunda avelsdjur med god reproduktionsförmåga.

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram