Image

ÅRSMÖTE 2024

ASVT:s ordförande Ingemar Alin hälsade alla välkomna och stämman inleddes sedan med en tyst minut för Margareta Wallenius Kleberg och Hans-Gunnar Tillander, som båda har gått bort.

Innan stämmoförhandlingarna startade höll representanter från Krafft en föreläsning om foder, ASVT:s förre generalsekreterare Sara Lennartsson berättade om LRF Hästs verksamhet och Tony Ryttar höll i en frågestund med travtränarna Fredrik Wallin och Andreas Lövdal.

Det här var Ingemar Alins sista årsstämma som ordförande för ASVT och han gladde sig åt att så många kom till Nordinsalen på Solvalla för att delta.

I sitt inledningstal tog Ingemar upp två saker som hänt under hans elva år – svenskföddfrågan, som definitivt inte är klar än men där man kommit väldigt långt. De flesta verkar också ha accepterat den lösning som finns. Nu återstår det att besluta om nivån registreringssumman, som de som föder upp hästar utanför Sverige ska betala.

 • Det kommer att bli ganska mycket pengar. Än så länge är vi inte överens om hur mycket, men det finns förslag på mellan 10 000 – 30 000 kronor, där vi förordar den högre summan, sa Ingemar.

Pengarna ska sedan gå till en serie för hästar födda i Sverige.

Ingemar tog också upp förra årets Elitauktion.

 • Det var nog det värsta jag varit med om när det gäller auktionsverksamhet. 100 hästar, 100 uppfödarkonstellationer, kunder. Vi drar i gång med två hästar. En får de bra betalt för och sen blir det tyst. Vi undrar vad som händer och efter cirka en halvtimme är vi tvungna att avbryta auktionen. Att gå ut och be alla åka hem var hemskt, sa Ingemar.

Det var trots allt många som förstod situationen och ASVT har i efterhand försökt kompensera kunderna.

 • Men det slog väldigt hårt på vårt resultat, vilken syns i våra räkenskaper, sa Ingemar.
 • Nu hoppas vi att kommande Elitauktion blir en succé. Det är helt nödvändigt för vårt framtida förtroende.

Ingemar berättade också om sina drygt 30 år inom ASVT, där verkligheten idag ser helt annorlunda ut jämfört med när han började.  

 • Största skillnaden för oss uppfödare är att, då ägde knappast någon A-tränare en egen häst och de födde definitivt inte upp några. Hästägare var hästägare och uppfödare var uppfödare och deras kunder var hästägare och tränare. Nu har det blandats upp. Det beror på att vi på ASVT har skött oss bra. Många tycker att det blivit lönsamt att föda upp hästar.
 • Att man idag får 20 procent i uppfödarpremier är något som ASVT skapat.

ASVT har varit ensamma på auktionsmarknaden sedan början av 90-talet och Ingemar konstaterade att det skötts så bra att även andra ville ge sig in på marknaden.

 • Idag är konkurrenssituationen en helt annan – både på liveauktioner och på internetauktioner. Det är inte fel men det är en helt annan verklighet vi lever i.

Ingemar var med och startade Easy KB där även ASVT är aktieägare. Det har också gått bra och Easy KB har idag 600 hästar och 6000 andelsägare.

 • Även detta har vi skött så bra att andra gett sig in på den marknaden. Det senaste året har det dykt upp två konkurrenter som gör det bra.

Detta innebär att det blivit en helt annan värld att leva i för ASVT.

 • Vi måste spotta upp oss och bli bättre än vi är idag. Och det jobbet tänker jag följa på läktaren. Det blir inte lätt att sitta och titta på och det blir oerhört svårt för mig att lämna styrelsen och svensk travsport.

Ingemar avslutade sitt inledningstal med att tacka alla som varit med under den här tiden

Förvaltningsberättelse

ASVTs generalsekreterare Johan Carlfjord föredrog föreningens verksamhetsidé som innebär att ASVT ska främja aveln och intresset för den svenska varmblodiga travhästen.

 • Vi ska också verka för att alla uppfödare får goda förutsättningar för sin verksamhet. Det sker genom lättillgänglig information, utbildnings- och rekryteringsaktiviteter, medlemsfrämjande service och travpolitiskt arbete.

I verksamhetsplanen finns också några övergripande föreningsändamål, som att stimulera intresset för avel och arbeta för dess utveckling. Att verka för att landets uppfödare får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet, att verka som nationell huvudorganisation för landets travhästuppfödare, att verka för en högre utbildningsnivå avseende avel och uppfödning för sportens alla intressenter och att verka för att medlemmarna får avsättning för sina uppfödningar genom att vi via Trottex bedriver auktionsverksamhet.

Att stimulera intresset för avel och arbeta för dess utveckling gör vi genom:

 • Deltagande i STs avelsråd
 • Styrelsen har ett särskilt aveslutskott
 • ASVTs semingrupp
 • Arrangemang likt ”How to breed a champion”
 • Tidningen Travhästen, 4 nummer per år
 • En informativ hemsida, där föreningen nu även öppnat för viss annonsering
 • Avelsgrupp på Facebook för unga
 • Podcasts varje år

ASVT verkar som nationell huvudorganisation för landets uppfödare och därigenom verkar vi för att uppfödarna får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.

 • ASVT är medlem i Svensk Travsport (ST) och har femtio röster i ST:s fullmäktige
 • ASVT deltar, som medlemsorganisation, i ST:s Konsortium, Ordförande- och VD-samråd.
 • ASVT har en representant i hästdelegationen (styrelsen) för LRF Häst.
 • ASVT har två representanter i BAS. De sju BAS-organisationerna har tillsammans cirka 23 procent av det totala röstetalet i ST:s fullmäktige.
 • Samarbetsavtal som ger ekonomiska fördelar till ASVT:s medlemmar.

ASVT ska verka för en högre utbildningsnivå inom avel för sportens alla intressenter:

 • Arrangemang likt ”How to breed a champion”
 • Utbildning av seminassistenter
 • Vidareutbildningar för seminassistenter
 • Olika nivåer på artiklarna i tidningen Travhästen, som skickas till alla A-tränare i Sverige som information
 • En informativ hemsida

ASVT:s övriga inflytande och påverkansmöjligheter:

 • ASVT har en ledamot i Breeders Crown-kommittén.
 • ASVT har en representant i LRF Häst
 • ASVT har två representanter i Samverkan Häst
 • ASVT har en sakkunnig i ST:s besvärsnämnd.
 • ASVT har styrelseplatser och deläger 45 procent av SVAB (Easy KB).

ASVT jobbade med följande under det gångna året:

 • Januari: Möte med semingruppen
 • Februari/mars: Seminkurs i samarbete med Bollerup och SWB. Välgörenhetsauktion till Olle Goops Minne
 • April: Medlemsevent med Granngården, Karlstad
 • Maj: Elitauktion
 • Juli: Ungdomsevent på Ekeby Gård
 • Augusti: Ny generalsekreterare tillträdde
 • September: New Generation Sale (NGS) i samarbete med Sundbyholm. Medlemsevent med Granngården, Sjöbo. Internetauktion, uppsamling efter NGS
 • Oktober: Enkät till köpare och säljare angående NGS
 • November: Medlemsundersökning om hur medlemmarna tänkte kring att betäcka sina ston 2024. Nystart Internetauktion, nu varje fredag.
 • December: Adventskalender med fina priser
 • Jan-mars -24: Seminkurs i samarbete med Bollerup och SWB
 • Mars: Årsstämma

Dessutom har ASVT jobbat med följande under det senaste året:

 • Avelsrådgivningar
 • Värderingar
 • Katalogsidor
 • Föl- och ammajouren
 • Samarbetsavtal med medlemsförmåner
 • Tidningen Travhästen
 • Hingststatistik
 • Avelsrådgivningar
 • Jobbat med begreppet svenskfödd och uppfödarpremier.

Ekonomi

ASVT bedriver ideell verksamhet och givet att det finns en god uthållighet i balansräkningen så eftersträvas ett nollresultat.

Det ekonomiska utfallet före finansiella poster i föreningen blev ett underskott på minus 428 080 kronor. Underskottet har balanserats upp dels med utdelning från dotterbolaget Trottex och dels med ökade ränteintäkter på likviditetsöverskottet till att föreningens nettoresultat för år 2023 blev ett nollresultat (898 kronor).

 • Föreningen har därmed även fortsättningsvis en mycket god uthållighet i sin balansräkning. I en verksamhet som i grunden är ideell är det, med en sådan uthållighet som grund, eftersträvansvärt att åstadkomma ett resultat nära noll. Det vill säga att man använder medlen till att uppfylla det man föresatt sig i verksamhetsplanen, förklarade Johan Carlfjord.

Val av ny föreningsordförande

Ingemar Alin hade valt att avgå som ordförande för ASVT. Till ny ordförande valdes Ove Konradsson.

 • Det är med stor ödmjukhet och skräckblandad förtjusning som jag åtar mig det här uppdraget, sa Ove.
 • Det finns utmaningar inom föreningen men även inom svensk travsport. Att ta vid efter legender som Ingemar Andersson på Lassagården, som såg till att vi fick tio procent i uppfödarpremier en gång i tiden. Det är stort. Att ta vid efter Ingemar Alin, som troligen varit ordförande under längst tid och som såg till att det blev 20 procent i uppfödarpremier tillsammans med sin styrelse - det kittlar också i magen.
 • Ännu större kanske det är att ta vid efter Margareta Wallenius Kleberg, som jag arbetade under i nio år, som generalsekreterare för ASVT. Hon var en jättebra mentor för mig och en stor inspirationskälla. En fantastisk tid och en fantastisk kvinna som betytt mycket för svensk travsport.
 • Vi har medlemmar som är stora uppfödare och som är viktiga för sporten. Men lika viktigt är att vi har rötterna i sporten, dvs de små uppfödarna som gör att svensk travsport är en folksport. Det är något jag hoppas vi kan ha fokus på framåt.

Ove förklarade också sin oro över att Svensk Travsport har dotterbolag som konkurrerar med ASVT och näringen.

 • Det föddes färre än 2 500 föl förra året. Hästägandet minskar. Jag tror inte att intresset för hästar minskar, det är de ekonomiska resurserna vi måste skapa och förändra. Det är en kraftig uppförsbacke just nu. Jag tror att vi måste jobba tillsammans med hästägare och tränare för svensk travsports väl och ve.
 • Tillsammans är vi en förutsättning för hela näringen.

Hedersledamot

Ingemar Alin utsågs till hedersledamot i ASVT.

 • Ingemar har haft stor betydelse för föreningen i många år. Han har varit medlem i föreningen i 34 år varav 11 år som ordförande, berättade Ronny Olofsson, styrelseledamot.
 • Föreningen har alltid kommit i första hand för Ingemar. Han har varit med och drivit många stora frågor tillsammans med styrelsen. Det har varit roligt och trevligt på mötena. Ingemar har varit proffsig, det har varit högt i tak och alla har fått komma till tals. Ingemar blir nu vår 20:e hedersledamot i föreningen.

 

Motioner

Motion inlämnad av Michael Demmers inkom efter att motionstiden utgått. Därför hänvisades denna skrivelse utrymme under övriga frågor.

Styrelsen anser att inlämnad motion av Ruth Riekola inte uppfyller kraven för en motion. Därför gavs Ruth i stället tillfälle att presentera sin skrivelse under punkten övriga frågor.

 

Övriga frågor

Jörgen Westholm hade anmält en övrig fråga angående att det endast är 34 procent av prispengarna som går till ston.

 • Jag har svårt att acceptera att prispengar för ston har glömts bort väldigt länge. Jag har försökt få sportavdelningen på Svensk Travsport att ta fram siffror på hur mycket pengar det handlar om, men jag har inte fått något svar. Därför har jag gjort det själv nu, sa Jörgen
 • Sportavdelningen har över huvudtaget ingen idé om var man ska sätta målet för andelen prispengar till stona, vilket jag tycker är skrämmande.

ST:s avelschef Christina Olsson var närvarande vid stämman och Jörgen frågade hur riktlinjerna ser ut för vad som ska delas ut till stona. Christina visste dock inte om det finns några riktlinjer, vilket Jörgen ansåg var alarmerande.  

 • Vi är helt fel ute när det gäller prisnivån till ston. Vi måste samla ihop en arbetsgrupp och räkna på vad målet ska vara, sa han.

Föreningens nyvalda ordförande Ove Konradsson ansåg att frågan är relevant och föreslog ett samarbete med Travhästägarna för att driva detta.

Ingemar Alin föreslog ett uttalande från stämman, att styrelsen arbetar för att få minst 40 procent av prispengarna till stona.

Jörgen påpekade hur viktigt det är för tränarna att kunna säga till sina köpare, att det kommer att satsas på stona. Något som också gör det lättare att få bättre betalt för ston på auktionerna.

Stämman var överens om att ett uttalande görs.

Michael Demmers föredrog sitt ärende om handelshinder för avelshingstar som ej är godkända av Svensk Travsport. (Michael Demmers skrivelse finns att läsa på www.asvt.se).

Rut Riekola föredrog sitt ärende om att lagstiftningen måste följas samt om svensk skatte- och momslagstiftning. (Rut Riekolas skrivelse finns att läsa på www.asvt.se).

Ove Konradsson svarade att styrelsen kommer att sätta sig in i materialet som tagits upp under Övriga frågor.

Det efterlystes också mer samarbete mellan BAS-organisationerna och Johan Carlfjord försäkrade att det är ett av hans huvudmål som generalsekreterare.

 • Jag har varit tydlig med att vi alla måste jobba gemensamt. Faller en av oss bort finns ingen travsport, sa Johan.

Avtackningar

Ulrika Rehn och Ingemar Alin, som båda lämnar styrelsen tackades av med blommor, liksom ASVT:s förre generalsekreterare Sara Lennartsson, som avslutade sin tjänst i somras.

 • Plikttrogen, ambitiös, kunnig och noggrann. Det är sådan Sara har varit. Det har varit jättekul att ha henne som generalsekreterare och vi har haft ett väldigt bra samarbete, sa Ingemar.

Vid pennan Anne Adre Isaksson, Chefredaktör Travhästen

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram