ammajourenRåd och tips

Ett sto, som förlorat sitt föl strax efter fölningen, kan rädda ett annat föl som blivit moderlöst. Rasen är vid ett sådant tillfälle av mindre betydelse - det går bra med ett ponnysto till ett stort föl.


Eftersom svårigheten ligger i att snabbt finna en amma till fölet, driver de olika avelsföreningarna i samarbete en jour, till vilken man kan anmäla lämpliga ston, som mist sitt föl, samt söka hjälp efter en amma. Även de lokala radiostationerna kan göra en stor insats.

Ju tidigare desto bättre
För att uppfödning med amma skall fungera krävs vissa förutsättningar:
Det bör inte ha gått mer än några dagar sedan den blivande amman miste sitt föl. Dessutom bör stoet ha den rätta modersinstinkten samt vara lugn och lätthanterlig. Förstföderskor är således mindre lämpliga.

Förändra doften
Första intrycket spelar stor roll; synen är viktig på avstånd medan lukter spelar en avgörande roll på nära håll. För att underlätta och hjälpa stoet att acceptera fölet finns det vissa anvisningar som bör följas:

Börja med att flytta stoet från den box där hon förlorade sitt föl till en ny, gärna en bit ifrån den gamla eftersom fölets lukt dröjer sig kvar. Eftersom lukten är så viktig för att stoet skall kunna acceptera ett nytt föl så sätt en starkt luktande salva, exempelvis Vicks blå, i stoets näsborrar och förändra det nya fölets doft genom att sätta samma lukt på detta. Parfym kan också vara användbart.

Det bästa är om man kan använda sig av efterbörden från det förlorade fölet och gnida in det främmande fölet med detta.

Tidskrävande procedur
Vid första kontakten är amman ofta avvisande, men eftersom modersinstinkten vaknar när fölet diar och mjölkproduktionen startar, är diandet en avgörande faktor för att hela proceduren skall fungera.

För att fölet skall komma åt att dia måste stoet stå stilla och hon får inte komma åt att skada fölet, vilket kan undvikas genom att man håller upp ett framben så att hon inte kan slå. Om det är nödvändigt kan man eventuellt använda en brems. När fölet väl har diat så skilj sto och föl åt, och låt dem vara åtskilda cirka en timme innan proceduren upprepas.

Efter några gånger brukar stoet börja visa intresse och man kan efterhand släppa dem lösa. Att få stoet att acceptera ett främmande föl kräver mycket tålamod och oftast brukar det fungera. Men har stoet inte accepterat fölet inom tolv timmar kan utsikterna vara ganska dåliga.

Margareta Peterson-Brodda

AMMABEHANDLING
Här finns ett tips från veterinär Henrik Nyberg om behandling av ammor som inte vill acceptera moderlösa föl.
Behandlingen går ut på att efterlikna hormonspelet vid fölning och har vid samtliga fall varit lyckosam.
Läs mer här [+] Gå vidare


Råmjölken är livsviktig för ett nyfött föl. Ett föl föds utan ett fungerande immunförsvar.

Det är först med stoets råmjölk som fölet får de viktiga antikroppar den behöver för att själv kunna börja bygga upp sitt immunförsvar.

Det optimala är att fölet får i sig råmjölken inom 4-6 timmar efter födseln och helst inte senare än inom 12 timmar efter fölning.

Det eftersom mag- och tarmsystemets förmåga att kunna ta upp antikroppar, (IgG), successivt minskar ju längre tiden går efter fölningen.

Men hellre råmjölk än ingen alls oavsett om tiden gått!

124896Råmjölk i reserv
Ta för vana att alltid mjölka ur 1-2 dl råmjölk när stoet fölar.

Den mjölken kan sedan förvaras i frysen och finnas i reserv till nästa års fölning. Den står sig utan problem men tänk på att den måste tinas försiktigt för att inte förstöras.

Även om det går fel vid en fölning och stoet dör bör du tänka på att det går att mjölka ur råmjölken och ge fölungen med nappflaska.

Råmjölkspasta för föl:
Minexcel Nutritions FoalGard är en högkvalitativ råmjölkspasta särskilt utvecklad för föl. FoalGard ger såväl nyfödda, som äldre och avvanda, föl en omedelbar injektion av livsviktiga näringsämnen, vitaminer och antikroppar.
Läs mer här [+] Gå vidare

SVA:s hemsida kan du läsa mer om den viktiga råmjölken klicka här [+] Gå vidare

Håtunalab säljer fölplasma som kan användas till fölungar som fått för dåligt upptag av råmjölk och därmed har för låga halter av antikroppar i blodet.
Klicka här [+] Gå vidare

En del djursjukhus/hästkliniker kan också ha fölplasma i lager.

Råmjölksbank, Plasmadepå, Foalcheck, KRAFFT MILK, KRAFFT

HÄRLINGSTORP stuteri mitt i Västergötland kommer inför stundande fölsäsong att sälja PLASMA till föl – från SVA - HÅTUNALAB och Foalcheck alla dagar i veckan. I akuta lägen kan vi tina plasman, skicka personal som assisterar en veterinär vid influsion enl överenskommelse.

Håtunalab öppnar plasmadepå på Härlingstorp. Från 15 mars finns plasman tillgänglig.

Härlingstorp Stuteri
Tel 070-63 700 21 eller 070-63 700 61 (har kvalitetstestad råmjölk)

Obs! Tänk på att undvika att ringa stuteriet sent nattetid. Även om det är viktigt med råmjölk i tid så finns det lite marginal.

Andra tips
För att föda upp en fölunge behövs ersättning för stomjölken i avvaktan på att fölet kan börja äta stråfoder eller gräs. Stomjölksersättning finns bland annat hos:

KRAFFT
Se mer på www.krafft.nu eller ring Krafft Direkt på telefon 020-20 30 40. Där kan du få uppgift om närmaste Krafft-återförsäljare som kan tipsa om försäljningsställen för Krafft Milk (stomjölksersättning). Det går bra att ringa även kvällstid och helger.

Bengts Hästsport
kan också ha frystorkad råmjölksersättning men också mjölkersättning och vitaminer för fölungar.
Tel 046-804 75, 070-533 80 88 och 070-547 06 58 (Veberöd)

CEO Hästbutiken Ridmedoss
har råmjölksersättning och fölmjölk. Möjlighet till utkörning mot ersättning.
Tel 044-777 72 40, 0735- 92 27 13 (Tollarp)

Mer i denna kategori: « Auktioner