stammor

ÅRSMÖTE 2020

Årets årsstämma inleddes med en mycket uppskattad rundvandring på Menhammar Stuteri, ledd av stuterichef Johan Hellander. Vi fick se flera av de välkända hingstarna – From Above, Maharajah, Fourth Dimension, Nuncio, Panne de Monteur och Readly Express. Johan berättade om stuteriets avelsarbete och till allas glädje hade några av årets föl redan sett dagens ljus. En sväng till tävlingsstallet hanns också med innan stämman började på Skytteholms konferenshotell.

Här kan du läsa protokollet från stämman (+) Gå vidare

Ingemar Alin hälsade de drygt 50-talet deltagarna välkomna och uttryckte sin stora glädje över de gångna årets lyckade auktioner.
– Anmälningarna till årets Elitauktion är rekordmånga och dessutom rekordstammade. Vi har över 190 anmälda ettåringar, vilket är fantastiskt bra, sa han.
Lite tråkigt medgav Ingemar, är det dock att så många av dem inte får plats, då ungefär 100 hästar kan vara med.
– Internetauktionerna har också utvecklats på ett fantastiskt bra sätt, mycket bättre än vi någonsin trodde att det skulle bli. Vi märker att det är många som hänger med.
Nästan alla i församlingen räckte upp handen när Ingemar frågade hur många som brukar gå in och titta på dem.
– Priserna är riktigt bra. Det har visat sig att den typ av hästar som är med är riktigt bra.
Ingemar poängterade också att ASVT är en av de få BAS-organisationerna som har en drivande affärsverksamhet och därför kan ha ett kansli, som ingen annan BAS-organisation kan ha.
Utöver auktionerna så deläger ASVT även Easy KB, som blir större och större.
– För tillfället administrerar vi över 500 hästar och 6 700 andelsägare. När vi började hade vi 18.
ASVT äger nu 45 procent, då föreningen köpte ytterligare fem procent när Folke Forsmarker bestämde sig för att dra ner på sitt engagemang och sålde 10 av sina 20 procent i företaget. Även Agria köpte ytterligare fem procent.

Förvaltningsberättelse
Föreningens generalsekreterare Sara Lennartsson redovisade föreningens förvaltningsberättelse med verksamhetsidé och hur föreningen arbetar.
– Vårt övergripande föreningsändamål är att stimulera intresset för aveln och arbeta för dess utveckling. Vi ska verka för att landets uppfödare får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet och fungera som nationell huvudorganisation för landets travhästuppfödare. Vi ska även bidra till en högre utbildningsnivå inom aveln för sportens alla intressenter, berättade Sara.
En annan viktig uppgift för föreningen är verka för att medlemmarna får avsättning för sina uppfödningar genom att bedriva auktionsverksamhet.
För att uppfylla detta deltar ASVT i STs avelsråd och styrelsen har ett avelsutskott som förbereder frågorna till styrelsen. ASVT har en semingrupp och ordnar arrangemang som How to breed a champion, ger ut tidningen Travhästen 4 gånger per år samt arbetar för att ha en informativ hemsida. Dessutom finns en avelsgrupp för unga på Facebook.
– Vi ska även verka som nationell huvudorganisation för landets uppfödare. Det gör vi genom att vi är medlem i ST och har 50 röster i STs fullmäktige, vilket motsvarar ungefär tre procent av det totala röstetalet. Vi deltar i STs förtroenderåd och har en representant i hästdelegationen hos LRF Häst.
– ASVT har två representanter i BAS, de sju basorganisationerna har drygt 20 procent av det totala röstetalet i STs fullmäktige.
Genom BAS har ASVT även en representant i STs strategiska samråd och arbetar för olika samarbetsavtal, som ger ekonomiska fördelar för medlemmarna.
Sara uppmanade också de stämmodeltagare som inte anslutit sig till avtalet med Granngården, att fylla i de blanketter som fanns tillgängliga på stämman.
– Så ni inte missar de 12 procenten i rabatt, poängterade Sara.
För att bidra till en högre utbildningsnivå bland uppfödarna ordnar ASVT avelsseminariet How to breed a champion och försöker hålla en seminassistentutbildning samt en vidareutbildning för seminassistenter, varje år.
– Vi ger även ut medlemstidningen Travhästen fyra gånger per år och ordnar avelscaféer ute på landets travbanor.
I övrigt har ASVT en ledamot i Breeders´ Crown-kommittén, i hästgruppen för hästvälfärd samt en sakkunnig i STs besvärsnämnd. Utöver det deläger ASVT nu 45 procent i Easy KB, för att underlätta för medlemmarna att få avsättning för sina uppfödningar.
Under 2019 har ASVT haft avelscafé på Axvalla, en seminkurs tillsammans med Bollerup och Swedish Warmblood, Elitauktion med branschmässa, samarbetade med DNT i Norge och hjälpt dem med deras auktionskatalog.
– Vi ordnade Kriterieauktionen delvis i samarbete med Sleipner. I oktober hade vi en ridhästauktion och i november, i samarbete med ST och Swedish Warmblood, How to breed a champion, som var väldigt välbesökt.
– I december fanns också en adventskalender på hemsidan och Facebook som Tomas Nilsson jobbat in många fina priser till.
Sara uppmanade alla att hålla utkik efter adventskalendern även i år.
I januari i år besökte kanslipersonalen på Granngården i Halmstad för att träffa medlemmar, i mars hölls en välbesökt ungdomsträff på Romme i samarbete med Romme, Sleipner och ST. Ett 50-tal ungdomar deltog.
På programmet för mars i år står även ett avelscafé på Axvalla på deras hingstdag och ett besök på Granngården i Skövde. Detsamma planeras på Jägersro.
– Internetauktionerna går väldigt bra. Där jobbar vi med att öka säkerheten, och inom en snar framtid kommer det att finnas möjlighet att logga in med Bank-id.
ASVT arbetar förutom allt annat med avelsrådgivningar, värderingar, Föl-och ammajouren, producerar hingststatistik och har sett över branschrekommendationerna tillsammans med ST.
Sara passade på att uppmana alla att gå in på föreningens hemsida. Under fliken ASVT finns en rubrikrad som heter ASVT-loggen, där skrivelser och remissvar finns att läsa.

Ekonomi
Trottex är verksamhetsbolag som ASVT äger och som arrangerar auktioner, utbildningar, seminarier och liknande. Ett bolag som gått väldigt bra under året.
ASVTs rörelseresulat hamnade på minus 135 000 kr.
Egna kapital är 3,9 miljoner kronor och har en fantastisk soliditet på 88 procent.
Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad med 475 kronor per år och medlemskapet för ungdomar 16-25 år kvarstår också på 100 kronor per år.

Guldnål
En person hade valts att få motta ASVTs guldnål. Christina Olsson, från Guldnålskommittén var stolt och glad över att få dela ut den till Carina Satrell Dahling, Skråmsta stuteri.
– Hon är en fantastisk representant för vår sport och för aveln. Hon är andra generationen på Skråmsta stuteri, som startades av hennes far Krister Dahling. Carina har i nästan hela sitt vuxna liv ägnat sig åt detta, sa Christina.
– Carina har utvecklat verksamheten på ett fantastiskt sätt, den står på flera ben - hingsthållning, egen uppfödning, inackordering av fölston och unghästar. Hingsthållningen har också präglats av väldigt hög kvalitet. Hon har managerat flera ansedda elithingstar, bland annat Scarlet Knight.
– Carina har fött upp hästar som Kadett C.D. och Nimbus C.D. som båda har samma mamma. Dessutom har hon varit väldigt aktiv i föreningslivet, medlem i ASVTs styrelse i flera år och är nu ordförande i Hingsthållarföreningen. Hon har även suttit i STs avelsråd.
– Man är alltid välkommen till Carina , hon tar emot alla med samma öppna famn, sa Christina.
Carina själv tyckte att det var lite chockartat att få Guldnålen, även om hon medgav att hon hade en liten aning.
– Jag sitter ju med i Guldnålskommittén, sa hon och skrattade.
– Jag är väldigt glad, stolt och väldigt överraskad. Och glad över att hingsthållningen kommit lite i fokus också. Mycket tack till alla, och min far framför allt, som fått mig att fortsätta med detta trots alla svårigheter som varit. Man gör ju inte det här ensam. Jag har en man som är indragen också, med eller mot sin egen vilja. Han har ett helt annat yrke men ställer alltid upp med allt från att dra ut fölungar till att spika staket.
– Lite skämtsamt brukar han säga att ”jag försörjer dig älskling, så du kan hålla på med din hobby”. Och det tänker jag göra ett tag till, förklarade Carina.

Hedersmedlem
Som hedersmedlem i ASVT utsågs Håkan Karlsson. Han kunde inte närvara själv, men Ingemar Alin presenterade Håkan, som länge varit med i ASVTs styrelse.
– Anledningen att han slutat i styrelsen är att han tyvärr fått stora problem med synen, berättade Ingemar.
– Alla känner nog Håkan. Han har varit en stor stöttepelare i styrelsen med olika uppdrag. Han har varit ordförande i Trottex och suttit med i Easy KBs styrelse. Han är väl värd att bli hedersmedlem i föreningen.

 

Motioner och frågor
Inga motioner eller frågor hade inkommit till årets stämma. Sara informerade dock om vad som hänt med motioner från förra årets stämma.
En motion från Torbjörn och Madelen Ohlzon samt Henrik och Carina Caster handlade om att man ville att styrelsen skulle jobba för att ST ska införa att registrerad ägare till en häst ska kunna spärra hela eller delar av hästens namn, så att namnbyte inte kan ge.
Stämman beslutade att bifalla frågeställningen.
Det har inkommit ett svar från ST och Sara informerade om att ST skulle ta med sig önskemålet för vidare diskussioner.
– Men att införa en spärr för hela eller delar av ett hästnamn, så att namnbyte inte kan ske, kräver en reglementsändring och utveckling av datasystemet.
ST informerade om möjligheten att i köpekontraktet skriva en namnbytesklausul.
Frågan har senare tagits upp i Avelsrådet, men inget mer har hänt.
– Svaret som gavs var att priset för namnbyte nyligen höjts till 2750 kronor inklusive nytt hästpass. Anledningen till att frågan inte har diskuterats ska, enligt ST, beror på att ingen hunnit tänka på det i tider med EU-direktiv och liknande, men att man tycker att prishöjningen borde påverka i skrivelsens anda, berättade Sara.
Hon betonade att ASVT ska fortsätta pusha på i frågan via Avelsrådet och andra diskussioner med ST.

Doping
Efter stämman i fjol diskuterades dopingfrågan. De närvarande valde att ASVT skulle skicka in en skrivelse till ST om att det är bra att ST utfört dopingtester i samband med ASVTs auktioner och att ASVT vill att det ska vara utökade dopingprover på ettåringar.
– Vi påpekade dock vikten av att inte störa hästarna före auktionen. Vårt önskemål var att provtagningen skulle ske efter att hästarna varit inne i ringen.
ST har, enligt reglementet, behörighet att provta hästar upp till en timme före start, vilket även gäller provtagning av auktionshästar. ST påpeka dock i sitt svar att det är sällan prover görs så nära inpå.
– I sitt svar förklarade Avdelningen för Hästvälfärd att om provtagningen är positiv så är det enklare att få fram det resultatet innan hästen byter ägare. Därför vill man fortsätta att göra proverna före auktionerna, förklarade Sara.

 

Övriga frågor
Till stämman hade en skrivelse, underskriven av 50 uppfödare, inkommit. Den grundade sig på artikel i tidningen Travhästen, där styrelsens ståndpunkt kring svenskföddfrågan förklarades. En fråga som diskuterades vid årsstämman förra året (se artikel i Travhästen 2/19).
År 2014 tog ASVTs styrelse fram ett förslag för begreppet ”svenskfödd” som lämnades till ST genom Avelsrådet. Det innehöll två alternativ för att hästen ska kunna registreras som svenskfödd. Ett tredje alternativ tillfördes också.
– Vi har jobbat med frågan i flera år för att försöka hitta juridik som stöder möjligheten att införa det här reglementet. Det har vi inte lyckats med. Utifrån den juridik som vi fått förklarad för oss, skrevs artikeln i tidningen, sa Sara.
Artikeln skapade dock upprörda känslor i medlemsleden och därför lämnades skrivelsen från de 50 uppfödarna till stämman. Den inkom dock efter det att motionstiden gått ut.
– Jag har förstått att många medlemmar har reagerat häftigt på det här förslaget. Därför har ASVTs avelsutskott haft ett Skype sammanträde med Ove Konradsson, Johan Björnsson, Bengt Wall och Torbjörn Ohlzon deltog.
Ove Konradsson förklarade syftet med skrivelsen.
– Det här är för de flesta av oss en oerhört viktig fråga. Vi kände oss frustrerade när vi läste artikeln. Trav och avel ska vara en syssla som inte bara ett fåtal människor ska kunna ha. Det är viktigt att den bygger på en bredd, folklig förankring och engagemang, sa han och fortsatte:
– Travavel som syftar till tävlingar i Sverige är också oerhört viktigt, det ska ske på lika villkor. Avel ska ske enligt svenska djurskyddsregler, svensk smittskyddslagstiftning, svenska löner och inte minst efter de medicin- och dopingregler vi har i det här landet.
– Dessutom tycker vi att svenska travhästar ska födas upp med svenskt foder och gynna svenskt lantbruk.
– Vi som skrivit det här brinner för svensk travsport och svensk travhästavel. Därför har vi lagt det här förslaget. Vi vet att det inom EU finns en rad olika undantag, att man i gruppen har undersökt regelverket, men det finns också i Sverige ett 30-40tal olika undantag som har förhandlats fram. Även fransmännen och finnarna har varit väldigt duktiga på att förhandla fram undantag.

ASVTs ordförande Ingemar Alin svarade att ASVTs styrelse tagit fram ett förslag och bjuder in till ett utökat Avelsråd, där två, tre personer från gruppen som skrivit under skrivelsen kan delta.
– Gruppen ska vända på alla stenar, vi ska ge den här saken en andra chans. Och jag hoppas att vi får medel så vi kan titta på den juridiska biten och få en ”second opinion” från en jurist som kan EU-reglerna och de eventuella undantag man kan lyckas få till. ASVT är med i LRF Häst och vi ska försöka få hjälp av LRF genom LRF Häst i den här frågan, sa han.
Förslaget accepterades av de närvarande.
Christina Olsson, avelschef på ST, förklarade att hon ser positivt på att frågan utreds vidare.
– Det är bra att vi får en second opinion från ytterligare en jurist. Och att det görs innan vi har ett färdigt förslag, sa hon.
Susanne Demmers påpekade vikten av att alla medlemmar inser vad som händer med deras verksamhet om ASVTs första förslag går igenom.
Någon undrade också varför frågan om att ifrågasätta svensk uppfödning kommit upp.
Johan Hellander, även ASVTs representant i Avelsrådet och i ASVTs Avelsutskott förklarade att frågan om djurskyddslagstiftningen är extremt komplicera.
– Rent juridiskt har vi förlitat oss på en expert. Men det är av stor vikt att göra ytterligare en utredning för att se om det finns kryphål och andra tolkningar av det regelverk som gäller, dels inom EU, dels hos oss inom svensk travsport, sa Johan.
– Jag har svårt att tro att det finns någon person i den här gruppen som inte värnar om svensk uppfödning och oss själva.

 

Christina berättade också lite om bakgrunden till att ST var tvungna att titta på frågan:
– Det kommer nya EU-förordningar hela tiden. Det har kommit en zoo-teknisk förordning och det kommer en djurhälsoförordning den 21 april 2021. Vi är ålagda av myndigheterna att följa detta och vårt reglemente granskas av Jordbruksverket så vi måste göra något åt de regler vi har. De regelverk vi har idag är inte särskilt bra i ett modernt samhälle, så vi måste titta på det ur andra perspektiv. Vi har små möjligheter att kontrollera hur hästar transporteras. Vi är inte arbetsgivare åt våra chipmärkare längre.
– Vi får inte behålla de regler vi har idag. Det kommer många nya regler kring transport av hästar, register och liknande.
– ¬Vi jobbar för svensk travsports och travhästuppfödningens bästa. Vi brinner för det här men vi måste försöka hitta lösningar inom det regelverk som ges oss. Kan vi tillsammans hitta lösningar som vi inte hittat tidigare, så är det förstås jättebra. Vi måste hjälpas åt att göra det så bra som möjligt, poängterade Christina.
Lars-Otten Frode menade att begreppet ”svenskfödd” absolut ska syfta till ett svenskregistrerat sto som fölar i Sverige.
Ola Nyberg var tacksam över att frågan diskuterades.
– Men jag skulle vilja importera lite mer fransk ”hästskit”, för den här frågan behöver lite mer aktion. I Frankrike hade man åkt traktorer och strejkat och vi sitter och pratar om hur vi ska komma runt reglerna. Vi måste ta i. Det kommer aldrig att gå annars. Om vi sitter här och mesar har vi snart en dålig avel.
Ronny Olofsson var orolig över att många av ASVTs medlemmar skulle lämna föreningen om ingen ändring i svenskföddfrågan kommer till stånd.
– Det här är viktigt. Annars får vi ett medlemstapp. Det är svensk uppfödning vi håller på med.
När diskussionen om begreppet ”svenskfödd” var avslutad avtackades Anders Lindh, som avgår som valberedningens ordförande efter fem år. Detta följdes av en rad prisutdelningar till uppfödare som lyckats extra bra. Något Unghästuppfödarchampionat kunde dock inte delas ut i år. Anledningen är att ST på grund av GDPR, inte ger ut de filer som behövs för att kunna få fram championatet.
Efter avslutad stämma åtnjöts middag i Margareta Wallenius Klebergs fantastiska Hall of Fame på Menhammar stuteri, där en lång uppfödarhistoria fanns att beskåda på väggarna i form av texter samt bilder av Claes Kärrstrand.

Text: Anne Adre-IsakssonMer i denna kategori: Om ASVT »

Vill du vara en del av oss?

Vi på ASVT ger dig massor mervärden som medlem. Rådgivning, tips och vår tidning. Bli en del av oss!

BLI MEDLEM IDAG