Övriga utbildnignar

Här kan du lära dig mer om EU:s nya djurhälsoförordning (AHL) genom en webbutbildning. Den svenska, kompletterande lagstiftningen kommer att vara uppbyggd efter samma struktur som AHL. (+) Gå vidare