varderingarAvelsvärdering

Så här görs den

I Sverige måste en avelshingst ha visats för Avelsvärderingsnämnden för att dess avkommor ska kunna registreras i stambokens avdelning I och därmed få fulla rättigheter - det vill säga full starträtt i alla lopp, starträtt i premielopp och för att uppfödarpremier ska utgå.


 

Nytt system från 2010

2010 infördes ett nytt system för värdering av hingstar som ska användas i avel. Det nya systemet fungerar som en varudeklaration och numera kasseras i princip inga hingstar.

  • Alla hingstar som visas i en offentlig avelsvärdering blir godkända att använda. Avkommor till dessa hingstar placeras i stambokens del I. Avkommorna får full starträttighet, rätt att delta i premielopp och uppfödaren får uppfödarpremier.
  • Begreppet egenhingst har tagits bort. Har hingstarna visats enligt ovan är de godkända och avkommorna registreras i avd I.
  • Avkommor till övriga hingstar placeras i avd II.
  • Kassation av hingstar kan numera enbart ske av veterinära skäl.

Så här görs avelsvärderingen

Nya hingstar granskas av Avelsvärderingsnämnden. De parametrar som granskas och poängsätts är hingstens egna tävlingsprestationer, härstamning och den veterinära statusen.
Bedömningen görs skriftligt.
Det görs också en exteriörbedömning. Exteriörbeskrivningen räknas dock inte in i  den poängsättning som görs och som slutligen avgör vilket skattat avelsvärde hingsten ges.
Har hingsten avkommor görs en bedömning av dessa även om den inte påverkar prövningen av själva hingsten.

Hingstar poängsätts per parameter enligt följande:

Parameter  Maximalt antal poäng 
Prestation   50 
Härstamning  40 
Veterinärt  10 
Totalt antal poäng 100

Offentlig redovisning

När granskningen är klar gör avelsvärderingsnämnden ett skriftligt slutomdöme och resultatet redovisas offentligt. I det offentliga omdömet har nämnden också gjort en värdering av hingstens härstamning och prestationer.

Avelsvärdet bedöms och poängsätts enligt följande:

Poängen  Bedömt avelsvärde 
100-86 Mycket högt
85-71 Högt
70-56 Medelmåttigt
55-41 Lågt
40- Mycket lågt

I det tidigare avelsvärderingssystemet hade enbart hingstar som skulle ha fått omdömen motsvarande "mycket högt" eller "högt" skattat avelvärde varit godkända för avel och deras avkommor hade fått fulla starträttigheter och uppfödarpremier hade utgått.
Läs mer om hur avelsvärderingssystemet fungerar här [+] Gå vidare

Betäckningsbevis
För alla hingstar som ska användas i avel måste betäckningsbeviset vara löst.
Att betäckningsbeviset är löst går att kontrollera på www.travsport.se

Avkommeprövning
När en hingst verkat i aveln och fått tillräckligt många avkommor görs en avkommeprövning av hingstens förärvning. Hingsten ska ha startande avkommor i åldern 3-5 år och normalt brukar det bli aktuellt med en avkommeprövning när hingsten har sin tredje kull ute på banan. Minimiantalet avkommor är mellan 20 coh 40.

Vid avkommeprövningen granskas bland annat:
Andelen avkommor som startat som 3-åringar
Avkommornas prestationer som 3-4-åringar, senare även som 5-åringar
Genomsnittlig prissumma
Genomsnittligt antal starter

Efter granskningen får hingsten ett värdeomdöme enligt följande modell:

Elit Utomordentlig förärvning
A Mycket god förärvning
AB God förärvning
B Godtagbar förärvning
C Ej uppnått rasens genomsnitt

Svensk Travsports hingstkatalog
Varje år ger Svensk Travsport ut en katalog över de varmblodiga travhingstarna. Katalogen har utökats efter hand och innehåller bland annat en redovisning över varje hingsts härstamning, prestationer, exteriör, veterinär beskrivning och vinstrikaste avkommor. Från 2011 är katalogen utökad med beskrivning även av franska listhingstar.

Avelsvärderade hingstar
Alla avelsvärderade hingstar och avelsvärderingsnämndens protokoll finns på www.travsport.se