Begreppet svenskfödd och uppfödarpremierna.
februari 12 2021 0 kommentar

Begreppet svenskfödd och uppfödarpremierna.

En viktig fråga som ASVT arbetat med under de senaste åren har varit begreppet Svenskfödd. Det har visat sig att det inte går att begränsa begreppet till att endast omfatta hästar födda inom landet om vi vill behålla våra uppfödarpremier kopplade till begreppet.

Dels vill ASVT att begreppet Svenskfödd skall borga för en god uppfödning utan tillförsel av substanser eller djurhållning som inte är tillåtet i Sverige, dels vill vi att de uppfödarpremier som ASVT jobbat hårt för att åstadkomma kommer svenska uppfödare till godo och därigenom gör stor nytta för näringen i Sverige.

Vi har under flera år sett att andelen uppfödarpremier som går till uppfödare stationerade utomlands har ökat. Det är positivt om det innebär att utländska uppfödare har sina ston stationerade i Sverige, men mindre positivt när det gäller uppfödare som har sina hästar i andra länder.

Avkommorna stannar utomlands hela livet, så när som på en dagssväng till Sverige för registrering, och bidrar varken till spelet eller näringen i Sverige. En del i en lösning av detta har varit att förändra hur uppfödarpremier utbetalas för starter i utlandet. ASVT fortsätter att jobba på lösningen av såväl begreppet svenskfödd som den förändring som just genomförts av uppfödarpremierna.

Förändringen är inte gjord för att spara några pengar till ST, utan för att se till att en större del kommer svenska uppfödare till godo.

Tomas Nilsson
Tomas Nilsson