ASVT:s Guldnål
januari 05 2016 0 kommentar

ASVT:s Guldnål

Avelsföreningens Guldnål utdelas till person eller personer som uträttat synnerligen betydelse fullt arbete för svensk travhästavel och travhästuppfödning.

Guldnålen delas ut av ASVT:s styrelse på årsstämman.

Följande personer har tilldelats guldnålen:
Erik Cederqvist
Ingmar Andersson
Ellert Larsson
Claes Braunerhjelm
Sigurd Nilsson
Bo Fransson
Tore Johnsson
Kurt G Bertmark
Elis Ljungek
Wilhelm Johansson
Lennart Sandgren
Margareta Wallenius-Kleberg
Lars-Erik Magnusson
Karl-Erik Bender
Hans Barkevall
Kerstin Tillander
Hans-Gunnar Tillander
Lennart Peterson-Brodda
Lutfi Kolgjini
Anna Svensson
Staffan Philipsson
Sune Svedberg
John Bootsman
Annika Bootsman Kleberg
Christina Olsson
Per Johnsson
Thorvaldur Arnasson
Claes Kärrstrand
Johan Dieden
Lars Åberg

Statuter
1. Avelsföreningens Guldnål utdelas till person eller personer som uträttat synnerligen betydelsefullt arbete för svensk travhästavel och travhästuppfödning. Detta arbete skall ha utförts i harmoni med ASVT:s etiska regler och allmänna värdegrund. Nålen är i guld.
2. Guldnålen utdelas av Avelsföreningens styrelse i samband med föreningsstämman.
3. Förslag till kandidater upprättas av Avelsföreningens Guldnålskommitté. Särskilda skäl ska föreligga för att Avelsföreningens styrelse ej skall följa Guldnålskommitténs förslag.
4. För att föreslagen kandidat ska erhålla Guldnålen krävs att Avelsföreningens styrelse är enig.
5. Styrelsens beslut kan ej överklagas.
6. Guldnålskommittén består av tre personer, varav två utses av Avelsföreningens styrelse, en av ATG och en av Svensk Travsport.
 
Kvibille 1984-07-14
Omarbetad 2017

Guldnålskommittén
Staffan Philipsson, sammankallande
Carina Satrell Dahling
Christina Ohlsson (Svensk Travsport)

ASVT
ASVT

Uppfödare, hästägare, proffs, amatör eller – kort och gott - travintresserad? Ett medlemskap i ASVT medför att det blir enklare som billigare.

Vill du vara en del av oss?

Vi på ASVT ger dig massor mervärden som medlem. Rådgivning, tips och vår tidning. Bli en del av oss!

BLI MEDLEM IDAG