stammor

ÅRSMÖTE 2019

Här kan du läsa protokollet från årsstämman (+) Gå vidare

En vecka tidigare än normalt hölls ASVT:s årsstämma 2019 – lördagen den 9 mars samlades medlemmar på Scandic Infra City i Upplands Väsby, för sedvanliga årsmötesförhandlingar och den traditionella Uppfödargalan på kvällen.En vecka tidigare än normalt hölls ASVT:s årsstämma 2019 – lördagen den 9 mars samlades medlemmar på Scandic Infra City i Upplands Väsby, för sedvanliga årsmötesförhandlingar och den traditionella Uppfödargalan på kvällen.


Ingemar Alin hälsade alla välkomna och öppnade stämman, glad över att föreningen ökat medlemsantalet med 1,5 procent.– Vi har haft ett lyckosamt år på ASVT och hur många föreningar i Sverige ökar sitt medlemsantal, undrade han.

Dessutom har föreningen ett ekonomiskt plusresultat att redovisa, vilket var än mer glädjande. Ingemar gladde sig också åt det kvalitetsmässigt bästa startfältet någonsin på årets kommande Elitauktion. – Det är ju extra roligt nu när vi fått konkurrens. Vi var lite ängsliga att färre hästar skulle säljas på Elitauktionen, men så är det inte, konstaterade han.

150 ettåringar är anmälda, 129 av dem ska besiktigas för att till slut bli mellan 80-100 utvalda till auktionen. Ingemar poängterade även vikten av att arbeta med hästägarrekryteringen. Intresset att äga häst har minskat även om prispengarna har ökat, men många har inte råd att äga häst idag.– Vi ska producera hästar och vill förstås sälja dem och då måste vi ha ett hästägargäng som vill ha våra produkter, sa Ingemar som tyckte att han ibland kände sig som en ordförande i hästägarföreningen i stället.

 – Jag pratar mycket för deras sak - att de ska känna sig välkomna till banorna och att tränarna ska ge dem ordentligt med information. Det borde finnas en lägsta nivå för vad man måste göra informationsmässigt, för att få licens som proffstränare, tyckte han.

Efter Ingemars inledningstal hölls en tyst minut för fyra medlemmar som gått bort under förra året; hedersledamöterna Tore Jonsson, Börje Larsson, Åke Isberg samt för John-Erik ”Goja” Magnusson.


ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGARNA

ASVT:s generalsekreterare Sara Lennartsson redovisade föreningens förvaltningsberättelse med verksamhetsidé och hur föreningen arbetar

.– Vi ska verka som en nationell huvudorganisation. Det gör vi genom att ASVT är medlem i Svensk Travsport, där vi har 50 röster. Vi deltar även som medlemsorganisation i ST:s förtroenderåd, har en representant i Hästdelegationen i LRF Häst och två representanter i BAS-samarbetet. Tillsammans har vi i BAS 25 procent av det totala röstetalet i ST:s fullmäktige.Genom BAS har ASVT dessutom en representant i ST:s nyligen inrättade strategiska samråd. Föreningen har tre platser i ST:s avelsråd och har även inrättat ett särskilt avelsutskott som förbereder avelsfrågor till styrelsemötena. Det finns en semingrupp, som arbetar med specifika frågor i ämnet.

 – Vi jobbar hårt för att så många som möjligt ska veta mer om avel och därför har vi arrangerat det mycket uppskattade avelsseminariet ”How to Breed a Champion” två gånger. I höst ordnas detta en tredje gång.

ASVT ger ut tidningen Travhästen fyra gånger per år, har en informativ hemsida och har under året skapat en avelsgrupp på Facebook för yngre avelsintresserade.


ASVT har en ledamot i Breeders’ Crownkommittén, en i Samverkansgruppen för hästvälfärd, en sakkunnig i ST:s besvärsnämnd och styrelseplats i Easy KB, där ASVT har ökat sitt delägande från 40 till 45 procent.


Under 2018 var representanter från ASVT ute på avelscaféer, ordnade seminkurs i samarbete med Bollerup och Swedish Warmblood, SWB, och en vidareutbildning för seminassistenter i samarbete med Svensk Stuteriveterinärförening.

Dessutom ordnade ASVT Elitauktion med branschmässa, samarbetade med Norge och hjälpte dem med deras auktionskatalog, ordnade Kriterieauktion med branschmässa och hade ett samarbete med Sleipner och SWB. Avelsvärderingar samt Föl- och ammajouren är ytterligare verksamheter som föreningen arbetar med.

I november utökade ASVT sitt samarbete med SWB och hjälpte dem med en extra internetauktion, öppen enbart för ridhästar.

 – Vi var också på plats på Sundbyholm i samband med avelsvärderingen.

Tomas Nilsson, på ASVT:s kansli, har arbetat hårt för att ordna bra priser till den uppskattade adventskalendern på hemsidan.

 – Det har blivit ett mycket uppskattat inslag i december och vi arbetar vidare med den, berättade Sara.

Varje månad ordnas de sedvanliga internetauktionerna, där applikationen har byggts om och förbättringar görs kontinuerligt.

  
Stora insatser har gjorts för att utöka föreningens samarbetsavtal. Det har lett till ett mycket bra avtal med Granngården, som ger 12 procent i rabatt på de flesta produkter. Ett nytt samarbetsavtal med Scandic, som bland annat ger rabatter på hotellrum, har också tecknats.ASVT producerar dessutom hingststatistik. Tillsammans med föreningen Sveriges Hingsthållare har föreningen uppdaterat branschrekommendationerna och jobbar med rekrytering av medlemmar. På hemsidan finns skrivelser, och svar på skrivelser, för intresserade medlemmarna att läsa.


EKONOMI

I år har ASVT gjort ett rörelseresultat på 138 000 kronor.

Det är kul att äntligen få säga att det är ett plusresultat i föreningen, efter några år med minusresultat. Dessutom har vi en soliditet på fantastiska 83 procent, sa Sara. Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad med 475 kronor per år och medlemskapet för ungdomar 16-25 år kvarstår också på 100 kronor per år.

 
GULDNÅL

En person hade valts att få motta ASVT:s guldnål. Guldnålskommittens ordförande, Carina Dahling, var glad att få dela ut den till Lars Åberg, Prestera International. Motiveringen löd:”Vederbörande har varit aktiv uppfödare i endast två decennier men etablerade sig snabbt på en hög nivå. Att under denna tid föda upp en Elitloppsvinnare och en Derbyvinnare är meriter nog för en guldnål. Men den totala bilden visar också en mycket hög segerprocent och god placeringsprocent. Även startprocenten är bra. Uppfödningen kännetecknas av utmärkt bredd, av 124 uppfödningar som är tre år eller äldre, har vederbörande fått fram totalt nio miljonärer och 14 halvmiljonvinnare. Vederbörande bedriver sin avelsverksamhet på Brodda stuteri i Skurup och den präglas av noggranna val av avelsmaterial och uppfödarmiljö.ASVT gratulerar Lars Åberg, Prestera International till utmärkelsen av ASVT:s guldnål 2019.”


MOTIONER

Två motioner hade inkommit till stämman. Den första från Frida Andersson, Skellefteå, som ville få till en certifiering av uppfödare.  Frida var själv inte på plats på stämman. Motionären önskade att man som uppfödare ska kunna skaffa en certifiering av sin uppfödning eller möjligen en typ av licens. Detta för att uppfödare som föder upp häst ska kunna uppvisa en kvalitetsstämpel på sin verksamhet om så önskas.I sitt svar till motionären berättade styrelsen att LRF Häst och HNS i samarbete har tagit fram en kvalitetssäkring för hästföretagare som lanserades vecka 10. Man har ett avtal med SMAK Certifiering AB att förvalta systemen i praktisk drift samt utföra oberoende granskning. SMAK Certifiering AB är ett företag som sysslar med certifiering i olika former inom lantbruk, trädgård och livsmedelsverksamhet, till exempel kvalitetsmärkningen Svensk Sigill.

I kvalitetssäkringen finns en del för företagare och en del för hästgymnasier. Revision hos företagarna sker första året när man ansluter sig, därefter genomförs en egenkontroll i två år och sedan blir det en ny revision. Vid den allra första revisionen kommer man att behöva göra en egenkontroll även första året, dvs dubbelt för att vara förberedd för besöket. Denna kvalitetssäkring är i ett första steg på lagnivå, men det är mycket möjligt att den kommer att vidareutvecklas. Vidare önskade motionären att uppfödare ska kunna gå en internetbaserad utbildning och därigenom uppvisa adekvat kunskap. Styrelsen sa i sitt svar att en internetbaserad utbildning nyligen har återlanserats av svensk Travsport. Den utbildningen nås både via breedly.com och asvt.se.

Styrelsen ansåg att det nyligen framtagna kvalitetssäkringssystemet bör kunna vara en del i det motionären efterfrågar. Tillsammans med den nyligen återlanserade, internetbaserade uppfödarutbildningen ansåg styrelsen att motionen var besvarad. Stämman biföll styrelsens förslag.


Motion nummer två var inskickad av Torbjörn och Madelen Ohlzon, Långeruds Gård, Kristinehamn samt Henrik och Carina Caster, Björkhaga Stuteri, Löberöd. Ingen av dessa var representerade på stämman. ASVT:s styrelse ansåg att det som uppfödare av travhästar, precis som för alla andra företagare, är viktigt att synas för att marknadsföra sig. En del av travhästuppfödarna gör detta genom att i hästarnas namn lägga till ett prefix eller på annat sätt visa att hästarna kommer från en och samma uppfödare. Det genomförs travtävlingar i Sverige under alla dagar i veckan, i stort sett året runt. Därför, menade styrelsen, är ett uppfödarnamn på hästarna givetvis ett kraftfullt sätt att visa att man finns och att man föder upp framgångsrika hästar. Idag kan en häst namnändras om det görs innan hästen för första gången anmäls till ett premie- eller kvallopp, eller för ett ostartat sto fram till den första betäckningen. Det är upp till hästens ägare att besluta om nytt namn och ingen hänsyn behöver tas till uppfödarens prefix/uppfödarnamn/varumärke.

I sitt svar på motionen föreslog ASVT att föreningen skickar en skrivelse till Svensk Travsport där man uppmanar ST att införa en möjlighet för uppfödaren, att vid registrering kunna spärra hela eller delar av en hästs namn (till exempel ett prefix/uppfödarnamn) så att namnbyte inte kan ske.Med detta svar föreslog styrelsen stämman att bifalla motionen, vilket stämman gjorde.

ÖVRIGA FRÅGOR

Lars-Otten Frode föreslog att de kontaktpersoner som tidigare fanns ute i landet, skulle återinföras i någon form. ASVT:s ordförande, Ingemar Alin, berättade om hur det hade fungerat och att intresset i vissa delar av landet varit för dåligt. Lena Karlsson föreslog en vidareutveckling av avelscaféerna och menade att mer aktivitet ute i landet nog skulle uppskattas. Johan Hellander blev glad över det lokalt förankrade förslaget och uppmanade alla som vill ha någon  typ av aktivitet hos sig, att höra av sig till kansliet så ska man se till att något blir ordnat hos dem.Ingemar Alin tyckte det var väldigt kul med den är typen av förslag, och poängterade att man vill ha mer aktiviteter ute i landet. 


Efter att stämman avslutats fanns tid för ytterligare diskussioner. Håkan Karlsson, Tystberga, tog upp frågan om dopningsprover på unghästar och undrade hur ASVT ställer sig till det nya, omdiskuterade, dopningsreglementet. Johan Hellander svarade att Sveriges travhästuppfödare självklart vill visa upp och samtidigt försäkra sig om att det inte förekommer användning av icke tillåtna tillväxtfrämjande medel i svensk travhästuppfödning. Det beslutades därför av de närvarande vid frågestunden efter stämman, att ASVT i en skrivelse ska uppmana Svensk Travsport att utöka antalet dopningsprover på unghästar. I samma skrivelse poängteras att det är mycket bra och viktigt att Svensk Travsport infört dopningsprovtagningar i samband med ASVT:s auktioner. Föreningen påtalade dock vikten av att inte störa hästarna före auktionen utan att de i fortsättningen utförs efter att hästen har varit i auktionsringen.


Text: Anne Adre-Isaksson

Mer i denna kategori: Om ASVT »

Vill du vara en del av oss?

Vi på ASVT ger dig massor mervärden som medlem. Rådgivning, tips och vår tidning. Bli en del av oss!

BLI MEDLEM IDAG