Det kommer bli en seminassistentkurs 2019 och som vanligt är det SWB (Swedish Warmblood Association) och vi på ASVT som i samarbete med Bollerup Landsbruksinstitut håller i kursen för stuteripersonal.

Målet med kursen är att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst.

För mer information och anmälningsblankett (+) Gå vidare