Kommer tyvärr inte bli någon seminassistentkurs våren 2020. Vi har väntat på att Jordbruksverket skall godkänna den nya veterinären som skall hålla i kursen men på grund av långa handläggningstider på Jordbruksverket så blir vi tvungna att ställa in kursen våren 2020.