Seminassistentkurs 2018!
november 21 2017 0 kommentar

Seminassistentkurs 2018!

SWB (Swedish Warmblood Association) och ASVT inbjuder i samarbete med Bollerup Landsbruksinstitut till en kurs för stuteripersonal på Bollerup den 5-16 mars 2018.

Målet för kursen är att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst.

För mer information och anmälan (+) Gå vidare

Tomas Nilsson
Tomas Nilsson