Seminassistentkurs 2017
januari 10 2017 0 kommentar

Seminassistentkurs 2017

Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst.

Anmälningsblankett finns här.

Utbildningsmål
Att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som
krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna
medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen
anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:1.


Kursinnehåll
1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2. Den normala sexualcykeln.
3. De hanliga könsorganens anatomi.
4. Ejakulation och spermans sammansättning.
5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
6. Inseminationsteknik och dess betydelse för
dräktighetsresultat.
7. Hantering av transportsperma, sändning och
mottagning.
8. Hantering och insemination av fryssperma.
9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till
störningar i stonas könsfunktioner.
10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl.
hygienföreskrifter.
12. Ansvarsförhållande.


Anmälan, pris och urval
Anmälan skall ske senast 15 januari 2017 på blankett som
kan laddas ner via www.asvt.se. Blanketten mailas till asvt@
asvt.se. Deltagare ansvarar själv för kost och logi.
Kurspriset är 18 900 kr inkl moms.
ASVT har cirka 7 platser. Företräde har den som redan
arbetar på stuteri med seminverksamhet. För lämplighet
krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:
* rutiner vid betäckning och insemination
* stons och hingstars könsfunktioner
* känsla för god hygien
* ordningssinne
* stor noggrannhet


Uttagning sker på ovanstående kriterier.
Sökande skall även vara medlem i ASVT.


Kursintyg
Efter avslutad kurs utfärdas intyg. Kursen avslutas
med praktiskt och skriftligt prov.

Sara Lennartsson
Sara Lennartsson