Kvalitetssäkring/-märkning av hästverksamheter?
juni 21 2016 0 kommentar

Kvalitetssäkring/-märkning av hästverksamheter?

Tycker du att det vore bra med en kvalitetssäkring/-märkning av hästverksamheter som ett sätt att utveckla branschen? På vilket sätt? Var med och tyck till i LRFs och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) enkät! 

Klicka här för att komma till enkäten>> 

Sara Lennartsson
Sara Lennartsson