ASVT-krönikan
december 16 2016 0 kommentar

ASVT-krönikan

Året lider mot sitt slut och det börjar bli dags att summera det som varit och därefter se framåt. Efter åratal av nedgångar i antal betäckta ston visade årets betäckningssiffror äntligen på en vändning, om än en liten sådan. Jag hoppas och tror på en större ökning till våren. Varför då?

Auktionerna under året blev betydligt bättre än under de senaste åren med ordentliga ökningar i både medel- och medianpris. Anledningen till detta stavas troligen Pokalåret 2018 och än mer specifikt den kommunicerade satsningen på treåringar 2018. Det år då årets auktionshästar blir tre år. Pokalåret innebär 180 miljoner till sporten. Eftersom detta är tänkt att vara en nivåhöjning av prispengar, uppfödarmedel mm innebär det att vi tävlar om samma pengar eller mer år 2019, 2020 osv.

Nästa år slår de förnyade uppfödarpremierna igenom. Efter nyår utgår det 20 procent på prispengar intjänade som 2- till 4-åring. 5-, 6- och 7-åringar får tio procent medan det inte utbetalas några premier alls för pengar som sprungits in när hästen är åtta år eller äldre, med undantag för starter på V75 och Gr I-lopp. Det här är inte bara en omfördelning av medel till de unga hästarna. De totala uppfödarpremierna ökar med cirka 20 procent från 80 miljoner till omkring 100 miljoner kronor årligen.

Sammantaget tycker jag att det ser det ljust ut inför framtiden. Som jag också inledde med, hoppas och tror jag på ytterligare en ökning av antalet betäckta ston nästa år. En ökning, om än en liten sådan, har vi också glädjande nog kunnat notera i antalet medlemmar i ASVT i år jämfört med förra året. Min förhoppning är givetvis att vi blir ännu fler nästa år som ser fördelarna med ett medlemskap.

God Jul och Gott nytt år!

Sara Blomhage
Generalsekreterare ASVT

Sara Lennartsson
Sara Lennartsson