ASVT- krönikan
december 05 2016 0 kommentar

ASVT- krönikan

Inte bara julen utan också betäckningssäsongen 2017 står för dörren

Midvintermörkret är nu som mörkast och vi försöker nog alla att med hjälp av julförväntningar, julpynt och julbelysningar att trotsa mörkrets makt. Vi gör det dock med varierande framgång eftersom frånvaron av ljus påverkar oss olika mycket. Några av oss blir deprimerade medan några andra av oss kan känna en trygghet i mörkret. Helt klart så har ljuset en påverkan på alla levande organismer.

Ljusets påverkan på avelsston
Stoet är, liksom många viltlevande djurslag, säsongsmässig avseende sexuell aktivitet. På våra breddgrader är stona oftast i sexuell vintervila under oktober till mars och sexuellt aktiv och befruktningsduglig under vår och sommar. Detta förhållande har skapats genom naturlig selektion under årtusenden med syfte att föda avkommor när tillgången på föda och uppfödningsförhållanden är som bäst. Övergången från vintervila till aktiv avelssäsong styrs av ljuset och en ökning av dagsljusets längd. Denna effekt kan vi som uppfödare använda oss av om vi önskar tidigarelägga den aktiva avelssäsongen för våra ston. Det är förhållandevis enkelt att på ett konstgjort sätt ge stona tillgång till en tidigare ökning av dagsljusets längd genom att hålla tänt i stallet under längre tider än normalt och skapa ett så kallat ljusprogram. Tänkt dock på att detta kommer att minska tiden för utevistelse för stona under vintern och att också noggrant planera för en eventuellt tidigare födsel av föl och ändrade hanteringsrutiner för dessa jämfört med om de föds strax innan eller under betessäsongen. Effekten av ett ljusprogram för icke dräktiga ston är tillförlitlig och innebär ofta en cirka två månader tidigare start av den aktiva sexualsäsongen.

Ljusprogram sto
• Starta i början av december, Lucia kan tjäna som påminnelse.
• Använd en ljuskälla som ger drygt 1000 lumen per box, alla lysrör ger mer än 1000 lumen.
• Stoet skall ha ljus kontinuerligt under 16 h och mörkt under 8 h, t.ex. genom att tända ljuset kl 7 och släcka kl 23.
• Anpassa in- och utsläpp efter dagsljuset.
• Börja brunstprova stoet i slutet av januari och registrera brunstintervall och brunstlängd.
• Stoet är betäckningsbart när intervall och brunstlängd är normala.
• Avsluta ljusprogrammet när dagsljuset naturligt är mer än 16 h eller när stoet är dräktigt.

För frågor eller ytterligare information går det bra att ringa 070-7720524.


Johan Hellander, vice ordförande ASVT, veterinär och stuterichef Menhammar Stuteri, Ekerö

ASVT
ASVT

Uppfödare, hästägare, proffs, amatör eller – kort och gott - travintresserad? Ett medlemskap i ASVT medför att det blir enklare som billigare.